Moje pohlavní orgány, k čemu slouží


Funkce a stavba našich pohlavních orgánů

Mužské vnější pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou v těle to, co vzájemně odlišuje muže a ženy. Část z nich vidíš při pohledu do zrca­dla, těm říkáme vnější. U muže je to šourek a penis, česky pyj. Kolem narostou v dospívání chlupy neboli ohanbí. Na povrchu penisu je část pohyblivé kůže, předkožka, která kryje konec pe­nisu - žalud. Chrání jej před mechanickými vlivy a vysoušením. Žalud je velmi erotogenně citlivá oblast, doteky a dráždění vyvolávají příjemné pocity. Je to způsobeno množstvím nervo­vých zakončení v této části těla. Uprostřed žaludu je vyústění močové trubice, kterou z těla odchází moč. Touto cestou se při ejakulaci dostává z těla i sperma (semeno nebo také ejaku­lát) se spermiemi.
Často u této informace chlapci znejistí, zda nemůže při sexu dojít během ejakulace i k úniku moči. Močová trubice je během erekce pro moč uzavřena.

penis

předkožka

žalud

šourek

vyústění močové trubice

V šourku se nacházejí varlata vejčitého tvaru, ke kterým jsou při­pojena nadvarlata. Jedno varle je vždy výše než druhé, aby si vzájemně nepřekážela při chůzi, a jedno může být také nepatrně větší než druhé.
Šourek s varlaty je mimo tělo z jednoho ryze praktického důvodu. Tvorbě spermií se daří nejlépe při nějakých 34 °C. A tato teplota je právě mimo tělo. Šourek může reagovat na rozdílnou okolní teplotu, kdy se smrskne a přitáhne varlata k tělu v chladu, a v tep­le je naopak více oddálí. Snaží se tak varlatům zajistit stabilní tep­lotu.

Na spodní straně penisu končí předkožka uzdičkou, říká se jí také latinsky frenulum.

Mužské vnitřní pohlavní orgány

Uvnitř těla jsou pak umístěny vnitřní pohlavní orgány. Vezmeme to cestou spermie, tedy, jak vzniká, postupně putuje a nakonec se dostane z těla muže ven.
Spermie se tvoří ve varleti. Dozrávají v nadvarleti. Pak putují chá­movodem do prostaty, kde se k nim přidává sekret z prostaty a semenných váčků, vzniká sperma. Ejakulát vychází močovou trubicí, která již patří k močovému ústrojí, a vede penisem z těla ven.

močový měchýř (vylučovací soustava)

semenné váčky

chámovod

prostata

močová trubice

nadvarle

varle

Fimóza – zúžení předkožky

Někdy se přihodí, že předkožka je tak úzká, že nejde přetáhnout přes žalud, někdy dokonce tak, že je stěží vidět ústí močové tru­bice. V tomto případě je problém provádět správnou hygienu a žalud si očistit od tzv. smegmatu, které je tvořeno odumře­lými kožními buňkami a produktem mazových žlázek penisu. Tuto situaci by měl posoudit lékař.

Předkožka přetažená přes žalud

Zúžená předkožka, kterou nelze přetáhnout přes žalud

Pokud je zúžení tak velké, že se nedá rozvolnit ani mastí s kortikoidy, může lékař rozhodnout o chirurgickém odstranění její části. Ale čas­to stačí pouze plastická operace k jejímu rozšíření, aniž by se zcela odstranila. Obřízka je prováděna u některých národů již v dětském věku. Žalud je u těchto mužů bez předkožky trvale obnažen, ale prý to nesníží vzrušivost ani plodnost.
Pohlavní orgány slouží primárně k rozmnožování. Dopraví mužskou pohlavní buňku – spermii od varlete přes nad­varle a prostatu až do ústí močové trubice ven z těla.

Jak spermie vypadá a jak se pohybuje

Spermie má tvar pulce. Obsahuje hlavičku, která nese veškerou genetickou informaci ze strany tatínka, a bičík, díky kterému se pohybuje a doplave s jeho pomocí k vajíčku. Při spojení s vajíč­kem bičík odpadne a do ženské pohlavní buňky pronikne a spojí se s ní pouze hlavička.

hlavička (nese gen. informaci)

krček

bičík (napomáhá pohybu)

Erekce neboli ztopoření

V penisu jsou dvě kavernózní tělesa a jedno houbovité těleso (jeho součástí je žalud), která se při vzrušení naplní krví. Brání tak současně jejímu odtoku tlakem na žíly. Naplněná tělesa vypnou penis do délky a také jej zvedají. V této fázi je pak možná ejaku­lace semene z močové trubice, jejíž průsvit zůstává i při erekci volný.
Při erekci se penis prodlouží a rozšíří, ztvrdne a zatímco v klidu směřuje volně dolů, při erekci se zvedne a směřuje dopředu nebo i mírně nahoru. Může dojít i k přetažení předkožky přes žalud.

Penis v klidu, bez erekce

Penis při erekci

V dospívání se stává, že se erekce objeví naprosto nevhod ve společnosti. Vypadá to jako svízelná situace, ale i z té se dá vy­bruslit. Jak? Nejdříve zkus myslet na něco odpudivého, přitom si můžeš dát ruce do kapes, ať ztopoření zamaskuješ, nebo když budeš držet knihu, tak si stoupnout s knihou před kalhotami, příp. se otočit, zkrátka zachovat se podle toho, co bude v dané situaci nejvhodnější a jednoduše proveditelné a nevzbudí příliš pozor­nosti okolí.

Ejakulace, mokré sny

Při orgasmu, kdy je sperma vypuzeno rytmickými pohyby pánevní svaloviny, dochází k jeho vystříknutí močovou trubicí z těla ven, k ejakulaci. Orgasmus je vy­vrcholením vzrušení muže, které začíná erekcí penisu.
Poluce je, když se ráno probudíme mokří, ovšem ne pomočení. Během spánku došlo k ejakulaci, vystříknutí semene po mimovol­ním orgasmu. Někteří kluci se s tím nesetkají vůbec, některým se to stává naopak často. Hodně se ptají, zda je to proto, že se jim zdálo něco erotického, tedy o sexu. To může a nemusí být. Také si kluci myslí, že je to z toho, že málo masturbují. Není tomu tak. Erekce se běžně vyskytuje během snové fáze spánku. Někdy se muži s erekcí probudí.

Ženské vnitřní pohlavní orgány

Tělo dívky se mění nejen navenek, ale také uvnitř, v oblasti pohlavních orgánů. Pohlavní orgány, které patří k primárním, prvotním pohlavním znakům, jsou založeny již před narozením. Jsou však nefunkční. Jejich činnost se rozběhne až v průběhu dospívání. Ve vaječníku vlivem řídících hormonů z mozku začnou dozrávat vajíčka.
Vaječníky jsou ženské pohlavní žlázy oválného tvaru dlouhé asi 3 cm. Mají podobu švestky. Nejen, že v nich dozrávají vajíčka, ale také se v nich tvoří ženské pohlavní hormony. Vaječníky máme dva, na každé straně jeden, pravý a levý.

pravý vejcovod

děloha

levý vejcovod

pravý vaječník

děložní čípek

pochva

levý vaječník

Nad vaječníky jsou vejcovody, také pravý a levý. Vejcovod má tvar trubice, která je na jedné straně otočena k vaječníku nálevkovitým ústím. Do něj se zachytí uvolněné vajíčko. Vejcovod vajíčko v podstatě nasaje jako vysavač. Vejcovod na straně druhé navazuje na dělohu. A přesně směrem od nálevkovitého ústí k děloze putuje vejcovodem zralé vajíčko. Pomáhají mu v tom řasinky, kterými je vejcovod vystlán. A právě ve vejcovodu dochází k oplození vajíčka.
Na vejcovody navazuje děloha. Pozor, děloha je pouze jedna, z každé strany do ní ústí jeden vejcovod. Jedná se o hruškovitý svalový orgán, vystlaný sliznicí. To je ta sliznice, která každý měsíc narůstá, aby mohla přijmout oplozené vajíčko. Pokud k oplození nedojde, sliznice se odloučí v podobě menstruačního krvácení.

vejcovod

uvolněné zralé vajíčko

váčky (folikuly) obsahující vajíčka

Tyto ženské pohlavní orgány, tedy vaječníky, vejcovody a děloha jsou ukryty v dutině břišní, nejsou vidět a ve výše uvedeném pořadí představují směr pohybu vajíčka jako jedné ze dvou buněk, potřebných ke vzniku nového života. Když ve vaječníku vajíčko dozraje, uvolní se. Je zachyceno vejcovodem, kterým putuje směrem k děloze. Pokud je oplozeno, v děloze se v měkké sliznici uchytí a zanoří.

Putování vajíčka vejcovodem včetně oplození

blastocysta 5.-6. den po oplození

morula 4.den po oplození

blastomery 30 hodin po oplození

děložní dutina

vaječník

oplození vajíčka

uhnízdění zárodku v děložní sliznici

vajíčko zachycené vejcovodem

Ženské vnější pohlavní orgány

Pochva ústí z těla ven poševním vchodem, ten je součástí vnějších rodidel. Poševní vchod obklopují malé a velké stydké pysky.
Mezi stydkými pysky je v přední části poštěváček – klitoris, mezi ním a vchodem poševním můžeme v zrcadle pozorovat vyústění močové trubice. Za pochvou i stydkými pysky je pak vyústění trávicí trubice – řitní otvor.
Důležité je si uvědomit, že všechny tři soustavy, kterými se z těla něco vylučuje, jsou zcela samostatné s vlastním vyústěním.
Svoje vyústění má močová trubice, kterou odchází z těla moč. Za ní je pochva, tedy vyústění soustavy určené k rozmnožování. V případě, že nedojde k otěhotnění, odchází pochvou z těla menstruační krev. Při porodu tudy přichází na svět plod.

Vnější rodidla

klitoris poštěváček

malé a velké stydké pysky

močová trubice

pochva

konečník

Za pochvou je vyústění trávicí trubice – konečník, kterým z našeho těla odchází stolice, tedy nestrávené zbytky přijaté potravy.

Vyústění močové, pohlavní a trávicí soustavy

močová trubice

pochva

konečník

Menstruační cyklus

Ve vaječníku vlivem řídících hormonů z mozku začnou dozrávat a uvolňovat se z něj vajíčka, a to zhruba každých 28 dní. V dozrávání vajíček se vaječníky mohou střídat. Zralé vajíčko je připraveno na spojení se spermií, tedy na oplození a uhnízdění v děloze. Pokud k oplození nedojde, dochází k odumření vajíčka a odloučení připravené děložní sliznice spolu s krví, menstruaci. Tento cyklus se opakuje každých 28 dní a říkáme mu menstruační cyklus. První den menstruace je také prvním dnem menstruačního cyklu, to je potřeba si zapamatovat. První den menstruačního cyklu chce po nás vědět při každém vyšetření gynekolog, ale třeba i další lékaři.

Vajíčko se z vaječníku uvolní zhruba uprostřed menstruačního cyklu, tomu říkáme ovulace.
Po ovulaci, v druhé půli cyklu vajíčko putuje vejcovodem do dělohy, kde se mezitím sliznice lidově řečeno kypří, více se prokrvuje, žlázky se rozšiřují, vytvářejí se ideální podmínky pro uhnízdění vajíčka, pokud by došlo k jeho oplození.
Když nedojde k oplození vajíčka, vajíčko odumře a pro sliznici v děloze je to signál, že jí nebude potřeba, odloučí se. Tím dojde ke krvácení. Kousky sliznice společně s krví a s vajíčkem odejdou z těla ven. Nastává tak další menstruace.

Změny děložní sliznice v průběhu menstruačního cyklu

děloha s odloučenou sliznicí po menses

narostlá sliznice před další menstruací

odlučující se sliznice při menstruaci

První měsíčky, pravidelnost a intenzita menstruace

První měsíčky se nejčastěji objeví kolem 12. až 13. roku, nejpozději do 15 let. Pokud ne, je vhodné navštívit lékaře. Věk menarche (prvních měsíčků) je u dívek odlišný. Můžeme se setkat s podobností v rámci rodiny, kdy se u dcer objeví první měsíčky ve stejném věku jako u jejich matek, ale někde tato souvislost naopak fungovat nemusí.
Menstruace přichází většinou po 28 dnech, za normu se považuje 21 až 35 dní. U dívek do 15 let se setkáváme s častou nepravidelností, která je normální, ale po 15. roce života by se menstruační cyklus měl zpravidelnit. Pokud ne, bylo by vhodné vyhledat lékaře.
Menses, měsíčky, nebo perioda může trvat od 3 do 7 dní, nejčastěji je to kolem 5 dní. Intenzita krvácení může být různá. Některé dívky v prvních dnech krvácejí tak silně, že si vložky musí ve škole měnit po každé vyučovací hodině. Při jakékoliv abnormalitě, tedy délce nad 7 dní nebo velmi silné intenzitě, je vhodné obrátit se na gynekologa. Říká se, že normální krevní ztráta je 1 ml na 1 kg hmotnosti, o silném krvácení hovoříme při spotřebě 10 a více vložek za den.
Menstruační pomůcky a bolestivá menstruace
Během menstruace je potřeba dodržovat intimní hygienu. Je vhodné si při výměně vložky umýt ruce před a po a také umýt zevní genitál.
Při menstruaci žena používá hygienické pomůcky. K dostání jsou vložky, je vhodné používat jednorázové. Dále se dívka může rozhodnout pro tampony, menstruační kalíšek a další.
Pokud menstruaci provázejí silné bolesti, je vhodné se obrátit na gynekologa. Bolesti může zmírnit teplo, bylinné čaje nebo léky na bolest, případně masáž břicha a zad nebo mírný pohyb, ne namáhavá fyzická práce. Často se zlepší i díky vitamínům a minerálům, konkrétně magnéziu a vitamínu E – u toho pozor na předávkování.
Ke značení menstruace existují nejrůznější aplikace, u dívek bez poruch cyklu je možné využít přehledný kalendář v úvodu diáře, kam si zaznačí období menstruace. Má-li dívka s menstruací potíže, např. nepravidelný menstruační cyklus či jiné odchylky, měla by si vést klasický menstruační kalendář, do kterého je možné zaznamenat i intenzitu krvácení (počet spotřebovaných vložek), výtok, bolest a další pro lékaře důležité aspekty.

Menstruační kalendář s označením termínů menstruací, intenzity krvácení (dle počtu spotřebovaných vložek): 1 vložka = velmi slabé krvácení = 1 díl sloupce, 2–4 vložky = slabé krvácení = 2 díly sloupce 5–7 vložek = střední krvácení = 3 díly soupce, 8–10 = silné krvácení = 4 díly sloupce 11–18 vložek = velmi silné krvácení = 5 dílů sloupce B - bolest v podbřišku, BH - bolest hlavy, V - výtok, S - soulož, pohlavní styk, I - infekce a další.

I - angína

1. den cyklu

14. den, polovina cyklu, uvolnění vajíčka – ovulace

Sliznice dělohy během menstruačního cyklu